Organizacja NGO

W polskim społeczeństwie ważną rolę gra przeszłość i przywiązuje się ogromną wagę do dziejowych wydarzeń - choćby następna rocznica Powstania Warszawskiego. My, Polacy, celebrujemy oraz czcimy wybitnie wiele rozmaitych rocznic o znaczeniu historycznym, równocześnie wspominając to wszystko, co miało miejsce dawno temu. To jest ważne. Tak w następstwie tego przeszłość w zdecydowany sposób wpływa na nas oraz kształtuje. Niemniej jednakże można ogłosić, że zanadto mocne przywiązanie do tego, co przeminęło, w obszernym stopniu utrudnia dostrzeżenie tego wszystkiego, co otacza nas teraz - wypróbuj organizacja NGO. To umniejsza znaczenie teraźniejszości - w jakiś sposób to koliduje ze zrozumieniem tego wszystkiego, co jest oraz nadchodzi. A jakkolwiek nie da się żyć samą przeszłością. W szczególności, kiedy mamy do czynienia z nie do końca sprecyzowanymi symbolami albo z próbą rozdrobnienia poszczególnych pojęć. Po prostu tęskni równowagi pomiędzy tym, co było niegdyś, a jest obecnie. A to zakłóca zrozumienie, co przez trudniej stawić czoło przyszłości.