Transport

W przedsiębiorstwach, logistyka ma okazję skupiać się na transferze od miejsca podstawowego do odbioru przez użytkownika finalnego. Są dwa podstawowe etapy logistyki. Pierwszy udoskonala ciągły przepływ materiałów za pośrednictwem sieci transportowej i ośrodków magazynowania. Drugi uzgodni kolejność zasobów żeby sfinalizować określony projekt. Systemy przepływu logistycznego optymalizują się przede wszystkim w celu uniknięcia niedoboru produktów, zmniejszenie kosztu transportu, zdobycie jakiegoś materiału w minimalnym okresie czasu bądź też minimalny okres i ilość dóbr magazynowanych. Przepływ logistyczny jest przede wszystkim ważny w typie produkcji just in time, w którym kładzie się nacisk do zmniejszenia stocku do minimum - oto transport spedycja. Ostatnią tendencją w kolosalnych sieciach dystrybucji jest nadanie tych celów pojedynczym artykułom, bardziej aniżeli optymalizacja całego systemu do określonego celu. Jest to możliwe bowiem plany prezentują po największej części ilości, które magazynuje się w danym miejscu, a te różnią się w zależności od strategii.